Matematyka 
Cena promocyjna 55 zł / h

Język niemiecki
Cena promocyjna 40 zł / h

Język angielski
Cena promocyjna 40 zł / h 

POLISH FOR FOREIGNERS / Język angielski dla cudzoziemców
Price / Cena promocyjna  40 zł / h

Nauka gry w szachy
Cena 40 zł / h

Pomoc w pracach plastycznych 
Cena 35 zł / h

Ceny promocyjne obowiązują tylko w okresie wakacyjnym!